WAEC SUBSCRIPTION. YORUBA, IGBO HAUSA 2019

KEEP REFRESHING AS ANSWERS ARE LOADED IN BATCHES.

YORUBA SOLUTIONS DROPPING 👇👇

IGBO QUESTION

IGBO SOLUTIONS DROPPING

HAUSA-ANSWERS
(4a)
Nunau “Kalma ce da ke nuna abu dangane da nisarsa ko kusancinsa da mai magana”.
(4b)
Rabe-Raben Nunau
Nunau ya rabu Kashi biyu ne kuma ta fuska biyu:

 1. Kusanci da kuma nisa: Su ne kalmomin nunau da ake amfani da su wajen nuna kusancin wanda ake magana da shi ko kuma nisa.
  Misali:
  1- Wannan gidan yana da kyau.
  2- Waɗannan gidajen suna da kyau.
  3- Zauna a nan.
  4- Ga shi can a gefen rumfa.
  2- Jama’i da kuma tilo: Daga cikin kalmomin nuni akwai masu nuni zuwa ga abubuwa masu yawa; waɗannan kalmomi su ne waannan da kuma waɗancan, to, sun zama jama’i kenan.
  Sai kuma wannan da kuma wancan
  waanda suke nuni da abu guda.
  Waannan kuma su ne tilo.
  Misali:
 2. Wannan yaro.
 3. Wannan yariya.
 4. Waɗannan yar

Yoruba-Obj
1-10 DABCBDCBBA
11-20 BCDDBDBDDC
21-30 BCCDBDCCBA
31-40 ABABBDBAAC
41-50 DCBACCDADA
51-60 DBBBCDACAB

HAUSA OBJ
1-10 CCBABDCBDA
11-20 BCDDBDBDDC
21-30 DDCDBCCCBA
31-40 CCABBDBAAC
41-50 BBBACCDADA
51-60 DBBBCDACCC

Published by MAVEN4ALL

A versatile person who is interested in Education and Entertainment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: